Interviews

Elk kwartaal schrijf ik een artikel voor het wetenschappelijke blad van de artsen voor verstandelijk gehandicapten: het TAVG. Daarvoor interview ik artsen, ouders en andere betrokkenen over dingen die spelen in de wereld van verstandelijk gehandicapten. Dat varieert van kunst tot het levenseinde en van daten tot verslaving. Hieronder een selectie van de mooiste.

Ode aan Jasper (Mark Wijnen)

Jasper werd achttien jaar geleden geboren als oudste kind van Mark en Anneke Wijnen. Op de leeftijd van acht weken krijgt hij zijn eerste epileptische aanval. Er zouden er nog vele volgen. Jasper krijgt uiteindelijk de diagnose ‘het syndroom van Ohtahara’. Na een operatie in 2001 blijven de aanvallen boven verwachting volledig weg. De ontwikkelingsachterstand blijft. Mark en Anneke veranderen van jonge ouders in wat men in de wereld van de regels ‘probleemeigenaren’ noemt. Lees het interview.

Dak- en thuislozen met een verstandelijke beperking (Michiel Vermaak)

‘Ik ben een dokter van de gemeente en ik heb ervaring met mensen met wie het niet zo goed gaat en die vroeger leerproblemen hadden op school.’ Zo stelt Michiel Vermaak zich voor.
Daar herkennen de dak- en thuislozen die op zijn spreekuur komen zich bijna altijd in. Met het label ‘verstandelijk gehandicapten’ hebben ze niet zoveel. Michiel zelf ook niet, maar een aantekening in hun dossier is wel handig om zijn cliënten naar de juiste hulp te kunnen verwijzen. Ik zocht hem op tijdens zijn spreekuur op Havenzicht in Rotterdam. Lees het interview.

Seks moet gewoon leuk zijn, ook als je een verstandelijke handicap hebt (Rianne van Dijken)

‘Seks bij mensen met een verstandelijke beperking werd in de dossiers bestempeld als ‘niet van toepassing’, waarmee het vaak weggewimpeld werd. Maar vooral bij mensen met een LVB kom je daar niet meer mee weg.’ Lees het interview. 

Goede levenseindezorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Michael Echteld)

‘Kwaliteit van leven, uiteindelijk willen we dat allemaal. Dat is een soort universele wens. Bij mijn interesse voor kwetsbaarheid zit ook wel wat eerzucht. Het gaat er niet zozeer om dat ik mezelf als persoon naar voren wil schuiven, maar ik vind het wel mooi als ik ergens in de keten verschil kan maken.’ Lees het interview.

Hondentherapie voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en (gedrags)problemen (Nanda Pauwels)

Als ik bij Gezinshuis Oostenwind in Borne aankom, word ik enthousiast begroet door rottweiler Hannah en Duitse dog pup Loes. Natuurlijk smelt ik direct voor Loes met haar te grote poten en aandoenlijke koppie. Maar hoe verleidelijk het ook is om ze te overstelpen met aandacht en knuffels: het mag nog even niet. Want Hannah en Loes zijn in opleiding als therapiehond voor de bewoners van het gezinshuis en andere kinderen met gedrags- of hechtingsproblematiek. Lees het interview.

Lvb en verslaving – maak het bespreekbaar (Joanneke van der Nagel)

Sinds begin 2007 werken Tactus en Aveleijn (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) samen op het gebied van onderzoek en zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) met middelenproblematiek. Hoewel het vaak niet past in het beeld dat men van de doelgroep heeft, blijkt dat ook bij hen middelengebruik een probleem is. Lees het interview.

Advance Care Planning – begin er op tijd mee (Yvonne van Ingen)

Yvonne van Ingen is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Ze werkt in een hospice, is palliatief consulent, consulent van het expertiseteam bij de Levenseindekliniek, docent en SCEN-arts. Daarnaast is ze spreker, ook op de NVAVG-studiedag over dit onderwerp. Samen met de zus van een cliënt vertelt ze daar over Advance Care Planning (ACP) in de praktijk. Lees het interview.

Inclusie in de kunst is een kwestie van dóen (Tine Veldhuizen)

De missie van Stichting Special Arts is dat alle mensen met een beperking aan kunst kunnen doen en dat ze hun kunsttalenten verder kunnen ontwikkelen. En dat geldt voor alle kunstdisciplines: beeldende kunst, theater, muziek, dans én poëzie. Iedereen is welkom, of je nu een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking hebt. Ik praat over inclusieve kunst met Tine Veldhuizen, directeur van Special Arts. Lees het interview.

ABCDate bestrijdt eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

ABCDate is een platform dat kwetsbare mensen dat online én offline de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten. Het is een contactbemiddelingswebsite in de breedste zin van het woord, want de deelnemers kiezen zelf of ze voor vriendschap, romantiek of een gezellige avond gaan. Ik kijk mee tijdens de ABCDate Ontmoetingsavond bij Ipse de Bruggen in Delft. Lees het interview.

Kinderpalliatieve zorg – elke AVG heeft ermee te maken (Annemieke Wagemans, Ilse Zaal-Schuller en Riet Niezen)

Kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen of een progressieve neurodegeneratieve stofwisselingsziekte hebben meestal een kortere levensverwachting. Deze groep kinderen vormt het grootste deel van de naar schatting 5000-7000 kinderen die jaarlijks palliatieve zorg nodig hebben. Lees het interview.

Scroll naar top