NOVI zienswijzen formuleren iov het Ministerie van Biza

Gemeenten, provincies en het Rijk worden verplicht om een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op te stellen vanuit de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. Ik hielp in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens vijf informatieavonden in Noord en Oost Nederland de aanwezigen bij het formuleren van hun zienswijze.

Scroll naar top