Communicatie SUPERLOCAL in Kerkrade

De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van twee leegstaande hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. Ik neem namens partner Dusseldorp ISM deel aan het communicatieoverleg.

Scroll naar top